กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๐๙ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ร.๑ พัน.๒ รอ. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารและกำลังพล,ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. และครอบครัว มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว