กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ มิ.ย.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ด้านการจราจร และ การเดินทางให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝกตกหนักน้ำท่วมขัง บริเวณ หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ ๑ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร