กิจกรรมหน่วย


พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาแกนนำภาคประชาชน ขั้นที่ ๒ ห้วงที่ ๑ รุ่นที่ ๑๐