กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 1 ก.ค.59 เวลา 09.15 น. บก.ควบคุม พล.1 รอ. โดย ชป.กร. ร.1 พัน.2รอ.(เขตลาดพร้าว)ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาด เขตลาดพร้าว,รด.จิตอาสา ชั้นปีที่ 1 พัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาด ขยะถนนรอบหมู่บ้านทองสถิต/แขวงจรเข้บัว หลังน้ำลดลง