กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 2 ก.ค.59 เวลา 08.40น. บก.ควบคุม พล.1 รอ. โดย ชป.กร. ร.1 พัน.2 รอ. (เขตลาดพร้าว) ร่วมกับจนท.ฝ่ายรักษาฯเขตลาดพร้าว พัฒนาทำความสะอาดและเก็บสิ่งของเหลือใช้ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ แขวงจรเข้บัว