กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 0910น.บก.ควบคุม พล.1 รอ. โดย ชป.กร. ร.1 พัน.2รอ.(เขตลาดพร้าว)เข้าดำเนินการโครงการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ ร่วมกับ จนท.สัสดีเขตฯและรด.จิตอาสา ร.ร.ลาดปลาเค้าวิทยาคม/แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว ณ บริเวณชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์9 ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559