กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 0900น. พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตแก้วแท้ ผบ.พล.1 รอ.พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ชุมชนบึงพระรามเก้าพัฒนาและชุมชนบึงพระรามเก้า แขวงบางกะปิเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนและรับทราบปัญหาความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ทั้ง 2 ชุมชน รวมทั้งโครงการบ้านมั่นคงของ พอช. จำนวน11หลังซึ่งปลูกรุกล้ำและคาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ของกรมธนารักษ์และพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี นายกมล ภูริภูษิต ผช.ผอ.เขตห้วยขวาง,นางวาสนา ศิลป์เบญจรงค์ ผอ.กองระบบคลองสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร,พอช.,ตัวแทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,กรมธนารักษ์,จนท.ตร.สน.วังทองหลาง,ประธานชุมชนบึงพระรามเก้าพัฒนา,ประธานชุมชนบึงพระรามเก้าและผู้อาศัยที่ได้รับผลกระทบภายในชุมชนให้การต้อนรับ