กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๒๖ สค ๕๙ เวลา ๐๘๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้นำมวลชน(พื้นที่ลาดพร้าว,ห้วยขวาง) ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง