กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๓๐๑๐๔๕ ก.ย.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดย พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพลเข้าร่วมกระทำพิธีและสวนสนาม รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.ทบ. ณ ลานหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ กองทัพบก