กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๒๙๑๐๐๐ ก.ย.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดย พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและอำลาชีวิตราชการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ร.๑ รอ. โดยมี ผบ.ร.๑ รอ. เป็นประธานในพิธีฯ