กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๒๗๐๙๐๐ ก.ย.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. นำชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบัน แสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง