กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีรับส่งหน้าที่และส่งมอบการบังคับบัญชา
ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ระหว่าง พันเอก จักรพล แสนสืบ (ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ท่านเก่า) กับ พันโท ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล , ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา ร่วมพิธีฯ