กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑๓๐ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำข้าราชการ กำลังพล ร.๑ พัน.๒ รอ. ครอบครัว ผู้พักอาศัย และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดปากคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี