กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมายครู และเครื่องหมายพระปรมาภิไธย ย่อ จปร.,ภปร. ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน