กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะนายทหาร เป็นประธานในการปล่อยปลาตามโครงการ ๒๕๕๕ มหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ของกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์