กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๙๘โดยมี พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ประธานในพิธี ฯ นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร พร้อมด้วยชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพียง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย