กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 23 พ.ย.59 เวลา 1100 -1200 รอง ผบ.พล.1 รอ.(2) และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/59 ของ ร.1 พัน.2 รอ. เพื่อตรวจการฝึก มาตรการป้องกันโรคลมร้อน และคุณภาพชีวิตของทหารใหม่ พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติโดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นผู้ให้การต้อนรับ