กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ เนื่องในพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม