กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59 เวลา 1600น. ร.1 พัน.2 รอ. ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ ได้จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงาน โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ประกอบด้วย สนง.เขตหลักสี่ สนง.เขตสายไหม สนง.เขตดอนเมือง และ ร.1 พัน.2 รอ.