กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 27 ธ.ค.59 เวลา 0700น. พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. พร้อมด้วยภริยา นำกำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 ในการนี้ได้ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดป่าสุขใจ อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ มารับบาตร และแสดงพระธรรมเทศนาให้กับผู้เข้าร่วมทำบุญได้รับฟัง เพื่อใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิต ณ ลานเอนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.