กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. รับการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล พล.๑ รอ.