กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๗๓๐น. พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหาร และชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมพิธีทำบุญและอวยพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานหน้า บก.ร.๑ รอ.