กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือปรตั้งจุดบริการประชาชนะชาชนในการให้คำแนะนำเส้นทาง บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่างซ่อมยานยนต์ ใว้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙ ถึง วันที่ ๔ ม.ค.๖๐ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ หน้าที่ตั้งหน่วย ร.๑ พัน.๒ รอ.