กิจกรรมหน่วย


ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ ๕ และประกอบพิธีบวงสรวงฯ