กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 14 ม.ค.60 เวลา 0730น พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. พร้อมคณะนายทหาร ร่วมกิจกรรมแจกของขวัญและมอบรางวัลการตอบปัญหา ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายในหน่วย ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนทหารเสือ