กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 18 ม.ค.60 พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพลสวนสนาม (กองพันสวนสนามที่ 2) ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ ทภ.1 (ภายใน ร.11 รอ.)