กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 21 ก.พ. 60 ร.1พัน.2รอ.โดย ฝกร.และ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และกลุ่มปักเครื่องหมาย สมทบกลุ่มแม่บ้าน ร.1รอ. ร่วมแสดงในงานติดตามผลการดำเนินงาน 6 โครงการหลักของ สม.ทบ. โดยมี รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ประธาน สม.ทบ. สาขา ทภ.1 (ภริยาแม่ทัพภาคที่1)เดินทางมาเป็นประธาน ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร และกองบังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์