กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 14 - 18 มี.ค.60 พ.ท.ปกาสิต อุไรวรรณ์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำกำลังพลรับตรวจสอบการฝึกและออกฝึกเป็นหน่วยกองพัน เหล่า ร.,ม.,ป. และหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ ประจำปี 2560 ณ อ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี