กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 20 พ.ค.60 เวลา 0900 ร.1 พัน.2 รอ.ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพลภายในหน่วย/บุตรของกำลังพลที่บิดาเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี และเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การศึกษา ให้กับบุตรของกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ และช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ