กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีรับส่งหน้าที่และส่งมอบการบังคับบัญชา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ระหว่าง พันโท ปกาสิต อุไรวรรณ์ (ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ท่านเก่า) กับ พันโท มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล , ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. และคณะครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา ร่วมพิธีฯ