กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมายครู และเครื่องหมายพระปรมาภิไธย ย่อ จปร.,ภปร. ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมี พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน