กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 30 พ.ค.60 เวลา 0930 ร.1 พัน.2 รอ.จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ภายในหน่วย โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.เป็นประธานฯ