กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 29 มิ.ย.60 เวลา 0900 - 1200 ร.1 พัน.2 รอ.โดยประธานชมรมแม่บ้าน ฯ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านจำนวน 15 คน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการ"จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ณ อาคาร 606 ภายในสำนักพระราชวัง