กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 6 ก.ค.60 เวลา 0900 ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. จัดกิจกรรม "ปลูกต้นดาวเรือง ถวายพ่อหลวง" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ภายใน ร.1 พัน.2 รอ. โดยมี สมาชิกชมรม, คณะครูและนักเรียน รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ ไกรอำนวยวิทยา และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก