กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 6 ก.ค.60 เวลา 0930 ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ.โดยประธานชมรม ฯ นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน เข้าดูแลเสริมทักษะพัฒนาการ ,เลี้ยงดู และมอบของเล่นให้กับบุตรหลานของกำลังพล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.1 พัน.2 รอ