กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 28 ก.ย.60 เวลา 0800 ร.1 พัน.2 รอ.จัดกิจกรรเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ ลานเอนกประสงค์ร.1 พัน.2 รอ.โดยมี ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.เป็นประธาน