กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 23 ต.ค. 60 ร.1 พัน.2 รอ. ได้รับภารกิจกองทหารเกียรติยศ และนายทหารเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง