กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 23 ต.ค.60 ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ.โดย คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ประธานชมรม ฯ นำสมาชิกแม่บ้าน ฯ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง บริเวณด้านหน้าหน่วยบริเวณริมถนนแจ้งวัฒนะ และพื้นที่ภายในหน่วย เพื่อถวายเป็นราชสัการะ แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ