กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 23 ต.ค.60 เวลา 0930 ผบ. ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ทำพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศาลาพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่ 5 ร.1 พัน.2 รอ.