กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 เวลา 1300 พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้พบปะกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ประจำเดือน พ.ย.60 ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคต และให้โอวาทแก่กำลังพลที่จะเข้ารับการฝึกยกระดับ ในผลัดที่ 3 ณ แหล่งสมาคมฯ ภายใน ร.1 พัน.2 รอ.