กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 27 ธ.ค.60 ร.1 พัน.2 รอ. ได้ทำการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกแถวชิดและการเดินสวนสนาม ของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 โดยมี พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.