กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 7 ม.ค.61 ประธานชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. เป็นผู้แทน แม่บ้าน ร.1 รอ. ร่วมคณะ ภริยา รองแม่ทัพน้อยที่ 1 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 1 ผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบก วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงละครแห่งชาติ