กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. นำ นายทหารเข้าเฝ้าฯ และจัดทหารกองเกียรติยศ เนื่องในพระราชพิธี ฯ เฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕