กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 18 ม.ค.61 ร.1 พัน.2 รอ. โดย พ.ท.มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพลกองพันสวนสนามที่ 2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ ทภ.1 (ภายใน ร.11 รอ.)