กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 เวลา 1400 ร.อ.ยุทธนา บุญสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.สสก.ร.1 พัน.2 รอ. ได้เป็นประธาน ในการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.พ.61 ให้กับกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ณ แหล่งสมาคมฯ ภายใน ร.1 พัน.2 รอ.