กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 1 มี.ค.61 เวลา 14.00น. ร.1 พัน.2 รอ.ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และครอบครัว เข้าร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดผาสุกมณีจักร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ร.อ.ยุทธนา บุญสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธี