กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. โดยประธานชมรมฯ จัดกิจกรรมนำครอบครัวกำลังพล เข้าชมนิทรรศการการเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทย ในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า โดยมีครอบครัวและบุตรหลานของกำลังพล ร่วมกิจกรรม