กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 เวลา 09.00 น.พันโท มารุต สินาทเตชาภัทร์ ผู้บังคับกองพันทหารรายที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายเยาวชนอัจฉริยะ 6 ด้าน ชุมชนทหารเสือ รุ่นที่ 1” ซึ่งดำเนินการจัดขึ้นโดยชมรมแม่บ้าน ฯ ในห้วงตั้งแต่วันที่ 2-27 เม.ย.61 ณ ภายในพื้นที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ให้กับบุตรหลานของกำลังพล ในห้วงปิดภาคเรียน ซึ่งมีบุตรหลานของกำลังพล เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน