กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 10 เม.ย.61 โครงการค่ายเยาวชนอัจฉริยะ ชุมชนทหารเสือ ได้นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะทำงานชมรมแม่บ้าน ฯ และทีมวิทยากร คอยดูแล และให้คำแนะนำ ผลการปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย เยาวชนได้รับความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างดี