กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 29 เม.ย.61 คุณณิชชา สินาทเตชาภัทร์ ประธานชมรมแม่บ้าน ร 1. พัน.2 รอ.นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน และมวลชนของหน่วย จำนวน 27 คน ร่วมรับฟังการอบรมโดยวิทยากรจิตอาสา 904 ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ สโมสร ร.1 พัน.1รอ. โดยมี เสธ.พล.1รอ. เป็นประธาน ฯ